| |
Paneles 
Fabricacion e instalacion de equipo para atomatizacion de procesos con touch para calibracion y monitoreos de parametros 

Arrancadores y Vareadores Electronicos
Suminstro , Instalaicon y Programacion de equipos para arranque , vareacion de motores para proteccion del mismo y vareacion de torque , velocidad 

PLC
Programacion de equipos de procesos logicos